Tagged: Çocuk Yuvası

Konak Kreşleri

Konak Kreşleri ve Anaokulları

Konak Kreşleri ve Anaokulları Konak Kreşleri ve Anaokulları Çocuk Evi Yuvası. Çocuklar akranları ile birlikte oldukları zaman düşüncelerini dile getirme ve bunları başkalarına aktarma becesisi kazanırlar. Bu da kreşler sayesinde gerçekleşir. Ayrıca çocukların özgüvenleri bu şekilde gelişir ve kendilerini başarılı ve...

Üsküdar Kreşleri ve Anaokulları

Üsküdar Kreşleri ve Anaokulları

Üsküdar Kreşleri ve Anaokulları Üsküdar Kreşleri ve Anaokulları. Geleceğin yetişkinlerini bugünden hazırlamak önemli bir sorumluluktur. Çocukların ileride alacakları sorumlulukların üstesinden gelebilmeleri, bugünden kendilerine güvenmelerine bağlıdır. Çocuklara, yeteneklerini ve becerilerini doğru kullanabilecekleri, analitik düşünce yapısına sahip olabilecekleri, sorumluluk sahibi olacakları ve özgüvenlerini...

Anaokulu

Anaokulu Nedir ?

Anaokulu Nedir ? Anaokulu Nedir ? Anaokulları, okul çağına gelmemiş çocuklar için açılan, oyun ve eğitimin birarada verildiği kuruluşlardır. Genel olarak anaokullarına 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar alınmaktadır. Çocuklar üç yaşlarını tamamladıklarında sosyalleşme güdüleri öne çıkmaya başlar. Yaşıtları arasında olmak...

Çocuk Yuvası

Çocuk Yuvası Nedir ?

Çocuk Yuvası Nedir ? Çocuk Yuvası Nedir ?  Yuvalar veya çocuk yuvaları, 0 ile 12 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların ve gerekli durumlarda 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini sağlamak ve eğitmek amacıyla kurulmuş zorunlu yatılı...