Tagged: nursery

Oyun Grubu

Oyun Grubu Nedir ?

Oyun Grubu Nedir ? Oyun Grubu Nedir ? Geleneksel kültürümüz ve bir türlü geliştirilemeyen eğitim politikalarımız yüzünden, okul öncesi çocuklar ülkemizde hala evlerde koruma altında tutulmaktadır. Bu çocuklar ya bir aile büyüğünün ya da nitelikleri, eğitim düzeyleri ve becerileri tam olarak...

Anaokulu

Anaokulu Nedir ?

Anaokulu Nedir ? Anaokulu Nedir ? Anaokulları, okul çağına gelmemiş çocuklar için açılan, oyun ve eğitimin birarada verildiği kuruluşlardır. Genel olarak anaokullarına 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklar alınmaktadır. Çocuklar üç yaşlarını tamamladıklarında sosyalleşme güdüleri öne çıkmaya başlar. Yaşıtları arasında olmak...

Çocuk Yuvası

Çocuk Yuvası Nedir ?

Çocuk Yuvası Nedir ? Çocuk Yuvası Nedir ?  Yuvalar veya çocuk yuvaları, 0 ile 12 yaş arasındaki korunmaya muhtaç çocukların ve gerekli durumlarda 12 yaşını dolduran kız çocuklarının, bedensel, psikolojik ve sosyal gelişimlerini sağlamak ve eğitmek amacıyla kurulmuş zorunlu yatılı...